Оборудване

Фирмата разполага с машини за металообработване - универсални и програмни стругове, универсална програмна фреза, машина за лазерно рязане, листо огъваща машина, шлайф машини, заваръчна техника.

Детайли

Ел Пи Ес Инженеринг ЕООД произвежда детайли за автомобилната и хранително вкусовата промишлености, химическата индустрия, металургията, енергетиката.

Лебедки

Фирмата произвежда хидравлични лебедки. Конструкцията е съобразена с изискванията на европейските норми за безопасност, директива машини и стандарти.
 

 

 loga3lps

 

Ел Пи Ес Инженеринг ЕООД стартира изпълнението на проект “ Технологична модернизация в предприятието”Ел Пи Ес Инженеринг ЕООД стартира изпълнението на проект “ Технологична модернизация в предприятието”

Проектът се изпълнява по Национален План за Възстановяване и Устойчивост, Приоритетна ос Интелигентна индустрия, процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ от крайния получател ЕЛ ПИ ЕС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД


От 10.04.2023 г. ЕЛ ПИ ЕС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД започна изпълнението на проект „Технологична модернизация в предприятието“ по Договор за финансиране № BG-RRP-3.004-0575-C01по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.

Проектът ще се осъществи в гр. Стара Загора с финансовата подкрепа на ЕС по линия на Next Generation-EU чрез Национален план за възстановяване и устойчивост.

Планираната продължителност е 12 месеца, а стойността на целия проект е в размер 695 900,00 лв., от които 347 950.00 лв. безвъзмездно финансиране.

Целта на проекта е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за повишаване на конкурентоспособността им и подобряване на пазарните й позиции. Проекта цели да постигне следните специфични цели:

- цифровизация на производствения процес, което да бъде постигнато чрез оптимизация на производствените вериги чрез автоматизираните функции на машината, програмното управление и програмното задаване на спецификите на рязане.
- разширяване на капацитета на производство чрез по-големия капацитет на машината, по-кратко време за рязане на материала с по-голяма прецизност.


www.eufunds.bg

Проект  BG-RRP-3.004-0575-C01 “Технологична модернизация в предприятието“.  Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Ел Пи Ес Инженеринг ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и МИР.“

 

Ел Пи Ес Инженеринг ЕООД“ обявява процедура за избор на изпълнител с публчина покана с предмет: „Доставка на оборудване - машина за лазерно рязане 1 бр.“

Процедурата е в изпълнение на проект BG-RRP-3.004-0575-C01 “Технологична модернизация в предприятието“. 

Начална дата: 19.07.2023

Крайна дата за набиране на оферти: 27.07.2023 г.

Документи по процедурата може да намерите тук .

Ел Пи Ес Инженеринг ЕООД е утвърдено име в проектирането, производството, монтажа и ремонта на машини, съоръжения и детайли за автомобилната и хранително вкусовата промишлености, химическата индустрия, металургията, енергетиката, машини и съоръжения в селското стопанство, циментовата индустрия, морската индустрия и бързо развиващата се сфера на зелените технологии. Компанията е специализирана в изработването на нестандартно оборудване и резервни части за тези индустрии.

20 годишната история и производствен опит на работниците и служителите в металообработване, заваряване, струговане и фрезоване са гаранция за качество при изработването на продукцията. Висококвалифицираните специалисти са изцяло отдадени и обединени от разбирането Ел Пи Ес Инженеринг ЕООД да бъде надежден и предвидим партньор. Ел Пи Ес Инженеринг ЕООД непрекъснато оптимизира технологичния и производствения процес и се стреми да подкрепя служителите си в подобряването и развитието на тяхната квалификация и умения.

Ние гарантираме високо качество на изделията и детайлите чрез непрекъснато поддържане на всички необходими международни сертификати и стриктно спазване изискванията на своите клиенти.

Ел Пи Ес Инженеринг ЕООД поддържа дългосрочно и коректно сътрудничество с утвърдени доставчици, за да бъдат гарантирани високо качество на материалите влагани в производството.

През 2021 г. фирмата изгради нова производствена база с площ 10 000 кв.м. Производствените помещения са на площ 2000 кв.м. Базата е изцяло оборудвана с нови машини, което увеличава значително производствения капацитет.

 

КОНСТРУКТОРСКА И ТЕХНОЛОГИЧНА ДЕЙНОСТ

Ел Пи Ес Инженеринг ЕООД има инженерно-технологичен екип с богат опит в разработването на ефективни конструкторски решения. Създаваме детайлно проектиране на основата на базовия инженеринг на нашите клиенти, като стриктно се придържаме към заложените в проектите изисквания. Екипът ни съвместно разработва всички метални изделия и детайли, включително и нестандартните такива, резервните части и необходимите транспортни решения.

 

ПОЛИТИКА НА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

Ръководството на Ел Пи Ес Инженеринг ЕООД провежда политика по качеството, с която се стреми да удовлетворява напълно изискванията на клиентите си по отношение на доставяните продукти и услуги. Политиката ни на контрол на качеството и сигурност та се основава на три основни принципа:

  • Постоянно подобряване на процесите и операциите с цел оптимизиране на производствения процес и свеждане до минимум на рисковете от дефекти;
  • Използване на традиционния опит на работниците и инженерите и инвестиции в тяхното непрекъснато професионално усъвършенстване и подобряване на уменията им;
  • Създаване на добре организирана работна среда, позволяваща ефикасно бързо установяване и отстраняване на евентуални дефекти, открити по време на изпитателната фаза.

Основна цел на производството е изработваните изделия да бъдат в съответствие с проектните изисквания; без дефекти; удобни за експлоатация; безопасни при употреба; надеждни; икономични по отношение на цената и доставени в срок.

Ел Пи Ес Инженеринг ЕООД провежда своята политка по качеството чрез пълно прилагане на изискванията на Системата за управление на качеството, изградена в съответствие с БДС ISO 9001:2008, полагане на усилия за непрекъснато усъвършенстване на всички продукти и услуги.

 

Ел Пи Ес Инженеринг ЕООД

Компанията е утвърдено име в в проектирането, производството, монтажа и ремонта на машини, съоръжения и детайли за хранително вкусовата промишленост, химическата индустрия, металургията, енергетиката, машини и съоръжения в селското стопанство, циментовата индустрия, морската индустрия и бързо развиващата се сфера на зелените технологии.

Свържете се с нас
Стара Загора Индустриална зона
П.К. 244
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. тел. 0887 627 627,+359 42 606 381