bg  en  de  flag-fr  flag ru         logo lps bg

lps-eng

За нас

Можете да се срещнете с нас на изложение Z – Leipzig от 05-02,2019 до 08,02,2019 , Палата номер 4 , Щанд номер Е 30.

z die zuliefermesse w8h8 logoЕл Пи Ес Инженеринг ЕООД е утвърдено име в проектирането, производството, монтажа и ремонта на машини, съоръжения и детайли за хранително вкусовата промишленост, химическата индустрия, металургията, енергетиката, машини и съоръжения в селското стопанство, циментовата индустрия, морската индустрия и бързо развиващата се сфера на зелените технологии. Компанията е специализирана в изработването на нестандартно оборудване и резервни части за тези индустрии.

20 годишната история и производствен опит на работниците и служителите в металообработване, заваряване, струговане и фрезоване са гаранция за качество при изработването на продукцията. Висококвалифицираните специалисти са изцяло отдадени и обединени от разбирането Ел Пи Ес Инженеринг ЕООД да бъде надежден и предвидим партньор. Ел Пи Ес Инженеринг ЕООД непрекъснато оптимизира технологичния и производствения процес и се стреми да подкрепя служителите си в подобряването и развитието на тяхната квалификация и умения.

Ние гарантираме високо качество на изделията и детайлите чрез непрекъснато поддържане на всички необходими международни сертификати и стриктно спазване изискванията на своите клиенти.

Ел Пи Ес Инженеринг ЕООД поддържа дългосрочно и коректно сътрудничество с утвърдени доставчици, за да бъдат гарантирани високо качество на материалите влагани в производството.

Конструкторска и технологична дейност

Ел Пи Ес Инженеринг ЕООД има инженерно-технологичен екип с богат опит в разработването на ефективни конструкторски решения. Създаваме детайлно проектиране на основата на базовия инженеринг на нашите клиенти, като стриктно се придържаме към заложените в проектите изисквания. Екипът ни съвместно разработва всички метални изделия и детайли, включително и нестандартните такива, резервните части и необходимите транспортни решения.

Политика на контрол на качеството

Ръководството на Ел Пи Ес Инженеринг ЕООД провежда политика по качеството, с която се стреми да удовлетворява напълно изискванията на клиентите си по отношение на доставяните продукти и услуги. Политиката ни на контрол на качеството и сигурност та се основава на три основни принципа:

  • Постоянно подобряване на процесите и операциите с цел оптимизиране на производствения процес и свеждане до минимум на рисковете от дефекти;
  • Използване на традиционния опит на работниците и инженерите и инвестиции в тяхното непрекъснато професионално усъвършенстване и подобряване на уменията им;
  • Създаване на добре организирана работна среда, позволяваща ефикасно бързо установяване и отстраняване на евентуални дефекти, открити по време на изпитателната фаза.

Основна цел на производството е изработваните изделия да бъдат в съответствие с проектните изисквания; без дефекти; удобни за експлоатация; безопасни при употреба; надеждни; икономични по отношение на цената и доставени в срок.

Ел Пи Ес Инженеринг ЕООД провежда своята политка по качеството чрез пълно прилагане на изискванията на Системата за управление на качеството, изградена в съответствие с БДС ISO 9001:2008, полагане на усилия за непрекъснато усъвършенстване на всички продукти и услуги.

 

 

Контакти

6000 Стара Загора
Индустриална зона ПК 244
моб. 0887 627 627
тел. : +359 42 606 381
факс: +359 42 606 381
Е-мейл: office@lpsengineering.com
www.lpsengineering.com