bg  en  de  flag-fr  flag ru         logo lps fr

lps-eng

project compet

 

Участието е финансирано със средства от Проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Contactez-nous

Zone Industrielle PB 244
6000 Stara Zagora Bulgarie
mob. 0887 627 627
tel. +359 42 606 381
fax. +359 42 606 381
e-mail: office@lpsengineering.com
www.lpsengineering.com